188.636 hồ sơ lĩnh vực nông nghiệp đã xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 31/8/2018, đã có 188.636 hồ sơ thuộc lĩnh vực của ngành được tiếp nhận, xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; trong đó đã xử lý, giải quyết và cấp phép/giấy chứng nhận điện tử cho 166.570 hồ sơ.

Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục mở rộng, nâng cấp các thủ tục đã thực hiện thí điểm và triển khai mới đối với 25 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tại 5 đơn vị thuộc bộ là Cục: Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt và Tổng cục Thủy sản.

Các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn qua mạng điện tử toàn quốc đối với các thủ tục kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm tích hợp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan), các bộ ngành liên quan triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với các cảng biển, cảng hàng không theo hướng dẫn, quy định tại Quyết định 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với sự cố gắng rất lớn của các cơ quan chuyên ngành, thời gian làm thủ tục qua biên giới thuộc lĩnh vực nông nghiệp đã giảm đáng kể. Ví dụ đối với hoạt động kiểm dịch thực vật đã rút ngắn thời gian từ khi lấy mẫu đến khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch xuống còn 4 giờ đối với cửa khẩu đường bộ và đường không, 10 giờ đối với cảng biển./.

Khánh Linh
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn