Phấn đấu đạt 60% lực lượng lao động tham gia BHXH năm 2030

(TBTCVN) - Theo Nghị quyết 28-NQ/TW vừa được hội nghị TW 7 thông qua, đến năm 2030, phấn đấu cả nước có 60% lực lượng lao động tham gia BHXH.

Theo đó, các mục tiêu được đề ra qua các giai đoạn như sau: Giai đoạn đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%.

Giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5%; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%...

Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

PV
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn