Điều chỉnh 88 mức giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

(TBTCVN) - Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức họp xin ý kiến sửa đổi Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLTBYT-BTC giữa Bộ Tài chính và Bộ Y tế quy định giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC giữa Bộ Tài chính và Bộ Y tế quy định giá khám chữa bệnh BHYT là một bước tiến quan trọng trong lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

Tuy nhiên, Thông tư được ban hành vào năm 2015 nhưng phần lớn chi phí trực tiếp lại vẫn tính theo Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-TC xây dựng từ 2011, nên nhiều chi phí đầu vào khám chữa bệnh đã lạc hậu, vì vậy, việc điều chỉnh bổ sung là tất yếu. Việc điều chỉnh Thông tư 37 về nguyên tắc phải đảm bảo mức giá dịch vụ phù hợp thực tế; phải thật sự minh bạch, khách quan từ hai phía BHXH và cơ sở y tế; phải khắc phục cho được những bất cập trong quá trình thực hiện thông tư 37...

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam và Bộ Y tế thống nhất điều chỉnh 88 mức giá; trong đó, 6 giá khám bệnh theo 5 hạng bệnh viện và trạm y tế xã, 42 giá ngày giường theo hạng bệnh viện và trạm y tế...

PV
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn