Cổ phiếu lao dốc, HHS muốn mua 20 triệu cổ phiếu quỹ

.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện mua lại 20 triệu cổ phiếu quỹ.

Mục đích mua lại cổ phiếu là nhằm giảm số cổ phiếu đang lưu hành và gia tăng giá trị cho cổ đông. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2017.

Công ty cho biết sẽ thực hiện giao dịch trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN và thực hiện công bố thông tin. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận qua sàn.

Hiện nay, vốn điều lệ của HHS là 2.747 tỷ đồng; số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 269,7 triệu cp. Như vậy, nếu mua lại số cp quỹ trên thì số cổ phiếu đang lưu hành của HHS chỉ còn 249,7 triệu cp.

Sau thông tin này của HHS thì cổ phiếu trên thị trường đã bật tăng trần lên 3.940 đồng/cp. Trước đó, cổ phiếu HHS đã lao dốc mạnh từ vùng giá 5.500 đồng/cp xuống mức đáy 3.660 đồng/cp (11/4).

Nguồn: ndh.vn