Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành cho biết: UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức 16 kỳ đối thoại, tiếp nhận 204 kiến nghị, đã giải quyết triệt để 138 kiến nghị, đạt 67,17%; các kiến nghị còn lại đang được UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết.

Tại Hội nghị đối thoại tháng 3 này có 11 kiến nghị của 9 doanh nghiệp đều được Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành giải quyết, chủ yếu các lĩnh vực: Sử dụng đất, thuế đất; chính sách thuế, quy hoạch, cấp đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Các sở, ngành, địa phương giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại cần vận dụng cơ chế chính sách, nghiên cứu sâu về trình tự thủ tục; các ngành khi phân công cán bộ giải quyết phải cụ thể, đặc biệt đối với những kiến nghị phức tạp cần sự vào cuộc của nhiều sở, ngành thì Thủ trưởng các đơn vị phân công cho lãnh đạo tham dự cuộc họp và có ý kiến chính thức của ngành mình.

Các doanh nghiệp trước khi kiến nghị phải nghiên cứu kỹ quy trình thủ tục, các quy định của pháp luật để kiến nghị đúng thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với các kiến nghị được chỉ đạo xem xét, giải quyết tại Hội nghị, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có văn bản trả lời doanh nghiệp, đồng thời báo cáo UBND thành phố.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố các sở, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị đối thoại 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu: Cục Thuế Hải Phòng chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hải An đề xuất phương án giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Điện tử Hải Phòng.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp UBND quận Hải An chỉ đạo nhà thầu thực hiện hỗ trợ việc xây dựng lại tường rào và đấu nối các công trình ngầm nổi của Công ty Cổ phần Điện tử Hải Phòng theo đúng cam kết.

UBND quận Lê Chân phối hợp Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án hỗ trợ thiệt hại về ngừng sản xuất do bị thu hồi đất,

Sở Xây dựng tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hạ Long giới thiệu địa điểm để công ty thuê đất trong tháng 3/2018.

UBND quận Kiến An chủ trì phối hợp cùng các Sở: Tài nguyên và Môi  trường, Tài chính, Xây dựng và Tư pháp tổ chức đối thoại với Hợp tác xã (HTX) Thủy sản và Dịch vụ tổng hợp Đồng Hòa tại UBND quận, rồi báo cáo UBND thành phố nội dung trả lời kiến nghị.

UBND huyện An Dương chủ trì cùng các đơn vị liên quan phân định rõ tài sản và địa bàn hoạt động đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện Ngọ Dương, sau đó Sở Công thương hướng dẫn Công ty hoàn thành các thủ tục để cấp phép kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật; UBND huyện An Dương chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát quy trình thủ tục giao đất cho Chi Cục Thuế huyện An Dương và Công ty Cổ phần Hùng Vĩ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành giao: Thanh tra thành phố hoàn thiện thủ tục xác minh giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Hoa Xuân.

UBND quận Ngô Quyền thống nhất cùng sở, ngành liên quan đề xuất phương án giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Quân, rồi báo cáo UBND thành phố trước ngày 17/3/2018; bảo đảm an ninh trật tự khi Công ty TNHH Khánh Minh tiến hành xây dựng trên diện tích đất đã được cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND quận Ngô Quyền và HTX - Xí nghiệp Gỗ Đông Dương kiểm tra rà soát diện tích đất của HTX - Xí nghiệp Gỗ Đông Dương, đề xuất phương án giải quyết, rồi báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/3/2018.

Kim Thành

Nguồn: thanhtra.com.vn