Bán đắt, cổ phần Vận tải biển Đông Long “ế” khách

.

Nguyên nhân do đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 8/3/2018) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá.

Theo thông báo trước đó, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đăng ký bán 70% vốn điều lệ của Vận tải biển Đông Long với giá khởi điểm là hơn 118 tỷ đồng, cao hơn 160% so với giá trị vốn góp ban đầu là 45,6 tỷ đồng.            

Hoàng Việt

Từ khoá :
Vận tải biển Đông Longđấu giá bán phần
Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Tin liên quan
  • Bán vốn nhà nước tại Vận tải biển Đông Long có thành công?
Nguồn: baodauthau.vn