SCIC muốn thoái toàn bộ vốn khỏi Maritime Bank

.
Maritime Bank có vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng.
Maritime Bank có vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng.

Theo đó, SCIC chào bán 2.402.325 cổ phần Maritime Bank với giá khởi điểm là 12.400 đồng/cổ phần theo hình thức đấu giá cả lô. Theo đó, mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (2.402.325 cổ phần).

Thời gian nộp tiền đặt cọc từ ngày 1/3/2018 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 21/3/2018 tại các đại lý đấu giá. Thời gian làm thủ tục đăng ký đấu giá từ ngày 1/3/2018 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/3/2018 tại các đại lý đấu giá. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất là 16h00 ngày 26/3/2018 tại các đại lý đấu giá.

Thời gian tổ chức đấu giá là 8h30 ngày 28/3/2018 tại HNX. Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 29/03/2018 đến ngày 07/04/2018; thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 30/03/2018 đến ngày 04/04/2018

Được biết, Maritime Bank có vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng, trong đó vốn của SCIC tại ngân hàng này là 24,023 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,204% vốn điều lệ. Như vậy, nếu cuộc đấu giá thành công, SCIC sẽ thoái toàn bộ vốn khỏi Maritime Bank và thu về gần 30 tỷ đồng.


Vneconomy

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn