Sabeco đầu tư tài chính lỗ hàng trăm tỷ đồng, trách nhiệm thuộc về ai?

.

Kiểm toán Nhà nước vừa thông báo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Đầu tư tài chính lỗ hơn 444,7 tỷ

Đa số các khoản đầu tư này vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư. Các khoản đầu tư buộc Sabeco trích lập dự phòng lớn là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 154,1 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) 126,8 tỷ đồng; Công ty PVI Sài Gòn 39,3 tỷ đồng; Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 33,7 tỷ đồng; Quỹ đầu tư Việt Nam 24,9 tỷ đồng.

Sabeco 2
Các khoản đầu tư, góp vốn của Sabeco tại thời điểm 31/12/2016

Ngoài ra, Sabeco phải trích lập 100% giá trị đầu tư trị giá 20,8 tỷ đồng vào trái phiếu của Vinashin.

Như vậy, tại thời điểm 31/12/2016, tổng giá trị trích lập dự phòng của Sabeco là 444,7 tỷ, tương đương 77,8% giá trị đầu tư.

Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Sabeco làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đầu tư góp vốn, mua trái phiếu gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng nêu trên.

Chưa nộp ngân sách hơn 2.400 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2017 đã được Công ty TNHH PwC Việt Nam kiểm toán, lợi nhuận mà Sabeco chưa phân phối lũy kế trước 31/12/2016 là hơn 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau phân phối tại thời điểm 31/12/2016 là hơn 2.800 tỷ đồng. Sabeco đã phân phối tiếp gần 76 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý 1/2017. Như vậy, lợi nhuận còn lại của các năm từ 2016 trở về trước là hơn 2.700 tỷ đồng.

Căn cứ vào tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại Sabeco vào thời điểm 31/12/2016 là 89,59%, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị nộp ngân sách lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước hơn 2.400 tỷ đồng.

Ngoài việc yêu cầu nộp ngân sách số tiền trên, Kiểm toán Nhà nước còn đề nghị Bộ Công thương xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc Sabeco không chia hết 2.785 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016 trở về trước, gây thất thu ngân sách Nhà nước. 

Chi thưởng cho lãnh đạo vượt 12,7 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước đã chỉ rõ Sabeco chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho Chủ tịch HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ, Trưởng BKS và kế toán trưởng là hơn 15 tỷ đồng, bằng 20,3 tháng lương thực hiện bình quân của người quản lý..

Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh mức tối đa mà doanh nghiệp được thưởng theo quy định tại Nghị định 71 năm 2013 chỉ là 1,5 tháng lương nên mức thưởng Sabeco đã chi cao hơn mức khen thưởng mà Bộ Công thương chấp thuận tới hơn 12,7 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Nên đọc
Bãi nhiệm thành viên HĐQT Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải
Bộ Công thương phản hồi về những khiếu kiện của ông Lê Hồng Xanh tại Sabeco
Hãng bia Úc muốn mua cổ phần Sabeco, Habeco
Sabeco, PNJ, SASCO: Những đại gia còn nặng nợ với ngân hàng Đông Á
 

Nguồn: www.nguoitieudung.com.vn