Người khuyết tật tham gia phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn chính sách

.
(ĐTCK) Theo Ngân hàng Chính sách Việt Nam, đến nay, Ngân hàng đã thực hiện cho vay cho vay đối doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật, người khuyết tật tự phát triển sản xuất là 118 tỷ đồng. Hiện có 5.838 khách hàng còn dư nợ.

Sáng 12/4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội thảo chính sách, giải pháp tín dụng phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm và giới thiệu sản phẩm của người khuyết tật.

Theo Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật, trong đó 65% người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động và chủ yếu sống ở vùng nông thôn.

Như vậy, Việt Nam còn hàng triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động cần được hỗ trợ dậy nghề và vay vốn tạo việc tuy nhiên hiện nay nguồn vốn ưu đãi dành riêng cho người khuyết tật còn rất hạn chế.

Được biết, trong nhiều năm qua, Ngân hàng Chính sách đã đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong đó có người khuyết tật. Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách đã tạo cơ hội cho người khuyết tật tham gia sản xuất, kinh doanh, tự nuôi sống bản thân, thậm chí cải thiện kinh tế gia đình, tạo việc làm cho người khuyết tật khác.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách, để hỗ trợ tín dụng đối với người khuyết tật và các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật, Ngân hàng Chính sách đã cho các đối tượng này vay vốn thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, Dự án “Mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật - Tài trợ quy mô nhỏ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng, phục vụ hoặc do khuyết tật làm chủ” do Quỹ Nippon của Nhật Bản tài trợ và một số chương trình tín dụng khác.

Với Dự án “Mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật - Tài trợ quy mô nhỏ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng, phục vụ hoặc do khuyết tật làm chủ” do Quỹ Nippon của Nhật Bản tài trợ, Ngân hàng Chính sách tiếp nhận nguồn vốn tài trợ 450.000 USD từ Quỹ Nippon và hiện đang triển khai thực hiện tại thành phố Đà Nẵng, Hà Nội và Quảng Ninh.

Đến ngày 28/2/2018, dư nợ cho vay đối doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật, người khuyết tật tự phát triển sản xuất tại Ngân hàng Chính sách đạt 118 tỷ đồng, với 5.838 khách hàng còn dư nợ.

Hiện chưa có nguồn vốn dành riêng để cho vay đối với người khuyết tật và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật để phát triển kinh tế. Ngân hàng Chính sách cho vay người khuyết tật và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật chủ yếu thông qua nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn từ nhà tài trợ Nippon

Từ năm 2014 đến nay, nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm chưa được bổ sung thêm để Ngân hàng Chính sách mở rộng cho vay giải quyết việc làm đến các đối tượng chính sách, trong đó có người khuyết tật, mà chỉ thực hiện cho vay bằng nguồn vốn quay vòng.

Do vậy, người lao động khuyết tật cũng chưa có điều kiện tiếp cận nhiều hơn các nguồn vốn ưu đãi tạo việc làm, dẫn đến tỷ lệ người khuyết tật được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi thấp.

Bùi Trang
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn